Technologická řešení


Finanční nároky na požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou velmi vysoké a proto jsme vytvořili výhodné řešení nejčastěji se vyskytujících se problémů v oblasti požární bezpečnosti staveb (PBS). Tyto řešení jsou výrobci PBZ schválená a již použivaná v mnoha objektech.


Jak utěsnit spáru, zvýšit požární odolnost konstrukce či potrubí? Klikněte na případ, který potřebujete vyřešit.


1. Požární a zvukové zatěsnění spáry mezi opláštěním budovy a monolitem
2. Zvýšená požární odolnost potrubí
3. Zvýšení požární odolnosti stropní konstrukce
4. Uzavření dilatační spáry

POŽÁRNÍ A ZVUKOVÉ ZATĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI OPLÁŠTĚNÍM BUDOVY A MONOLITEM


 
POŽADAVKY:
 • požární utěsnění spáry
 • zvukově-izolační vlastnosti spáry
 • možnost dilatace spáry
 

BĚŽNÉ ŘEŠENÍ

NEVÝHODY:
 • pracnost
 • spotřeba materiálu
 • náklady
PRŮMĚRNÁ CENA: 880,- Kč/bm

NAŠE ŘEŠENÍ

VÝHODY:
 • jednoduchost
 • dlouhá životnost
 • dilatační vlastnosti až 50%
PRŮMĚRNÁ CENA: 360,- Kč/bmZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POTRUBÍ


 
POŽADAVKY:
 • zvýšení požární odolnosti
 • min. zvýšení hmotnosti na konstrukci
 • vzhled
 

BĚŽNÉ ŘEŠENÍ

NEVÝHODY: CEMENTO-VAPENNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY
 • pracnost (spojování, tmelení)
 • nové kotvení
 • značné zatížení konstrukce
 • spojování desek sponkováním
PRŮMĚRNÁ CENA: 1700,- Kč/bm

NAŠE ŘEŠENÍ

VÝHODY: MENERÁLNÍ DESKY
 • tmelení desek (rychlost)
 • min. zatížení (hustota desek)
 • využití kotvení potrubí
PRŮMĚRNÁ CENA: 790,- Kč/bmZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPNÍ KONSTRUKCE


 
POŽADAVKY:
 • požární odolnost 60 min
 • min. zatížení stropní konstrukce
 • vzhled
 

BĚŽNÉ ŘEŠENÍ

NEVÝHODY:
 • zatížení konstrukce
 • pracnost
 • komplikovanost provedení ve složitých detailech
PRŮMĚRNÁ CENA: 1500,- Kč/bm

NAŠE ŘEŠENÍ

VÝHODY:
 • jednoduchost
 • rychlost
 • nulové zatížení konstrukce
 • vysoká požární odolnost
PRŮMĚRNÁ CENA: 360,- Kč/bmUZAVŘENÍ DILATAČNÍ SPÁRY


 
POŽADAVKY:
 • dilatace konstrukce
 • požární odolnost
 • zvuková izolace
 

BĚŽNÉ ŘEŠENÍ

NEVÝHODY:
 • zatížení konstrukce
 • pracnost
 • vzhled
PRŮMĚRNÁ CENA: 700,- Kč/bm

NAŠE ŘEŠENÍ

VÝHODY:
 • minimální zatížení
 • rychlost provedení
 • požární odolnost až 120 min
PRŮMĚRNÁ CENA: 390,- Kč/bm


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz